Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Feladatellátás

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, értelmében tíz féle alapfeladatot lát el.

 

  • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

  • Szakértői bizottsági tevékenység

  • Nevelési tanácsadás

  • Logopédiai ellátás

  • Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

  • Konduktív pedagógiai ellátás

  • Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

  • Gyógytestnevelés

  • Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Pedagógiai szakszolgálatunk a rendelet meghatározása értelmében, székhelyintézménnyel és járási tagintézményekkel rendelkezik.

A székhelyintézmény a szakmai irányítást és koordinálást végzi. Megyei szakértői bizottsági feladatokat lát el és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tartozik az ellátandó feladatai közé. Az intézményvezető (főigazgató) és az intézményvezető-helyettesek (főigazgató-helyettesek) munkahelye itt található.

A járási tagintézmény tankerületenként szervezett feladat ellátási hely, az adott tankerületre kiterjedő működési körzettel. A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás kivételével az összes pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátja. A tagintézmény szintjén, irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el.

Intézményeinkben a szűréseket, a diagnosztikai, terápiás és fejlesztő tevékenységeket pszichológusok, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai terapeuták, konduktorok, fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelők és szakorvosok végzik, a pedagógiai munkát segítő kollégákkal együttműködve.

Pedagógiai szakszolgálatunk fenntartója a Klebelsberg Központ Győri Tankerülete. A pedagógiai szakszolgálati feladatok országosan egységes szakmai irányítását a miniszter látja el.

 

Koordinációs feladatok

 

A pedagógiai szakszolgálat működése a partnerkapcsolatok révén valósul meg.

Közvetlen kapcsolatunk van a nevelési-oktatási intézményekkel, az egészségügyi és szociális intézményekkel, szakmai szervezetekkel és más megyei pedagógiai szakszolgálatokkal.

Kapcsolatainkat a gyermekek, a szülők és a családok érdekében folyamatosan ápoljuk.

 

people